กิจกรรมจิตอาสา วันท้องถิ่นไทย


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563 นำโดยท่านสมเกียรติ ยอดวงค์กอง นายกเทศบาลตำบลเมืองเพียพร้อมสมาชิกเทศบาลฯ คณะพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ถนนสายอุดร -กุดจับ ถึงหน้าวัดบ้านข่า