ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID -19) และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน


วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลเมืองเพีย ภายใต้การนำของนายสมเกียรติ ยอดวงค์กอง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเพีย นำทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินภารกิจพ่นยาฆ่าเชื้อที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองเพียและบ้านโสกแก หมู่ที่ 5 ถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID -19) และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน