ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน ๓ สาย ๑. ซอยปียืน ม.๒ บ้านหัวขัว ๒. ซอยมอกกบาก ม.๒ บ้านหัวขัว ๓. ซอยหน้าเทศบาล ม.๑๐

# ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน ๓ สาย ๑. ซอยปียืน ม.๒ บ้านหัวขัว ๒. ซอยมอกกบาก ม.๒ บ้านหัวขัว ๓. ซอยหน้าเทศบาล ม.๑๐