ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเพีย เยี่ยมผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายวุฒิโชติ สุริยพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเพีย มอบหมาย นายสำเนียง สีดายา รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเพีย ออกเยี่ยมผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมีนางนิตยา ชมเงิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ร่วมให้กำลังใจผู้ป่วยในครั้งนี้