สถานที่กักกัน ( Local Quarantine) เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางกลับจาก กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดอุดรธานีกำหนด

แห่งที่ 1ณ วัดคำเจริญ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 12 ต.เมืองเพีย
แห่งที่ 2 ณ วัดคำเจริญ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 12