หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับ

" เทศบาลตำบลเมืองเพีย แดนหน้าด่าน เป็นตำนานเมืองเก่าราชคฤห์ รำลึกบ้านหลวงปู่โถน

โชติช่วงแหล่งวัฒนธรรม สมลือทำนาสองครั้ง สะพรั่งพืชผักหน้าแล้ง แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง "

เทศบาลตำบล เมืองเพีย
Muangpia Subdistrict Municipality

Slider
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเพีย

นาย สมเกียรติ ยอดวงค์กอง

Social NetWork

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่

แผนอัตรากำลัง

Slider

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเพีย

นาย เจียม ว่องไว

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเพีย

นายมณีรัตน์  ราญมีชัย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

69,916 คน

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้อง / แบบสอบถามความพึงพอใจ

การปรับปรุงภารกิจ