หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับ

" เทศบาลตำบลเมืองเพีย แดนหน้าด่าน เป็นตำนานเมืองเก่าราชคฤห์ รำลึกบ้านหลวงปู่โถน

โชติช่วงแหล่งวัฒนธรรม สมลือทำนาสองครั้ง สะพรั่งพืชผักหน้าแล้ง แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง "

เทศบาลตำบล เมืองเพีย
Muangpia Subdistrict Municipality

Slider
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเพีย

นาย สมเกียรติ ยอดวงค์กอง

Social NetWork

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่

แผนอัตรากำลัง

Slider

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์

💰 จัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 6
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเพีย

นาย เจียม ว่องไว

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเพีย

นายมณีรัตน์  ราญมีชัย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

86,707 คน

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้อง / แบบสอบถามความพึงพอใจ

    การปรับปรุงภารกิจ