@สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

# ประจำเดือนตุลาคม 2562

# ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

# ประจำเดือนธันวาคม 2562

# ประจำเดือนมกราคม 2563

# ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

# ประจำเดือนมีนาคม 2563

# ประจำเดือนเมษายน 2563

# ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

# ประจำเดือนมิถุนายน 2563

# ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

# ประจำเดือนสิงหาคม 2563

# ประจำเดือนกันยายน 2563