9.ทรัพยากรธรรมชาติ

9.1 น้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ลำห้วย 8สาย 

บึง ,  หนองน้ำ4แห่ง 

ลำเหมือง-สาย 

เขื่อน1แห่ง 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

ฝาย-แห่ง 

บ่อน้ำตื้น-แห่ง 

บ่อโยก-แห่ง 

ระบบประปาหมูบ้าน8แห่ง 

คลองส่งน้ำ3แห่ง 

9.2 ป่าไม้

ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน 

9.3 ภูเขา

ไม่มีภูเขาในพื้นที่ 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเพีย ได้แก่ ดิน และ น้ำ ซึ่งมีคุณภาพดีเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใต้เขื่อนห้วยหลวง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี