ตอบกลับไปยัง: ขอข้อมูลทั่วไป

#19529

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลเมืองเพีย สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์เทศบาล หัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หรือ กดโหลดที่ลิงค์นี้ได้เลยค่ะ
https://muangpia.go.th/wp-content/uploads/2021/11/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-2566-2570.pdf