ตอบกลับไปยัง: ซ่อมไฟสว่าง

#19550

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
ขอเรียนชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อหลอดไฟค่ะ
และจะดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้โดยเร็วนะคะ